Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 15 ตำแหน่ง จำนวน 24 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

 เงินเดือน 15,960 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

7. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

 เงินเดือน 8,300 บาท 

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 2 อัตรา

 เงินเดือน 7,590 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา

 เงินเดือน 7,590 บาท

12. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

 เงินเดือน 7,590 บาท

13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

 เงินเดือน 7,590 บาท

14. ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา

 เงินเดือน 7,590 บาท

15. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

 เงินเดือน 7,590 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะให้ทราบวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บอร์ด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563