Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้าง

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้างคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง 72 อัตรา ดังนี้

การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

1. ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 10 อัตรา (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปราจีนบุรี สระบุรี ปทุมธานี)

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(สำนักงาน) 3 อัตรา (พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครนายก)

3. ตำแหน่ง ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  1 อัตรา (ปราจีนบุรี)

4. ตำแหน่ง ลูกจ้างพัสดุ 6 อัตรา (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก สระแก้ว)

5. ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี 1 อัตรา (ปราจีนบุรี)

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 

1. ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  26 อัตรา (ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา)

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(สำนักงาน)  3 อัตรา (ชลบุรี)

3. ตำแหน่ง ลูกจ้างพัสดุ 3 อัตรา (ชลบุรี จันทบุรี)

4. ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี (PEA SHOP) 1 อัตรา (ชลบุรี)

การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 

1. ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 13 อัตรา (นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร)

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง(สำนักงาน) 4 อัตรา (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี)

3. ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี (PEA SHOP) 1 อัตรา (กาญจนบุรี)

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :

สถานที่สมัครสอบ การไฟฟ้า เขต1 (อยุธยา) ภาค3

สถานที่สมัครสอบ การไฟฟ้าเขต2 (ชลบุรี) ภาค3

สถานที่สมัครสอบ การไฟฟ้าเขต3 (นครปฐม) ภาค3

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยสถานที่สอบคัดเลือกจะอยู่ภายในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานการไฟฟ้า เขต1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต2 (ชลบุรี) ภาค3, การไฟฟ้าเขต3 (นครปฐม) ภาค3

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563