Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 7 ตำแหน่ง  จำนวน 56 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา

วุฒิ ป. ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 10 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 34 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

7. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาสำรวจ

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://job.energy.go.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563