Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 5 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทางใดทางหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินเดือน 19,500 บาท

3. ตำแหน่ง วิศกร 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทางใดทางหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

เงินเดือน 19,5000 บาท

4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชกรรม หรือบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 11,280 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ 4 อัตรา

วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563