Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง  จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา

วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6. ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 2 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

7. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

8. ตำแหน่ง พนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 2 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 2 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 3 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563