Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 20 ตำแหน่ง จำนวน 355 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 26 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

4. ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน 87 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 24 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

6. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 21 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 25 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

8. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 8 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

10. ตำแหน่ง นายช่างภาพ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 14 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

12. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 8 อัตรา

เงินเดือน 11,850 บาท

13. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 8 อัตรา

เงินเดือน 12,410 บาท

14. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

15. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

16. ตำแหน่ง นิติกร 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

17. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน 45 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

18. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 11 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

19. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

20. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง มีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบมีดังนี้ (คลิก…ที่นี่)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 21 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563