Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 23 ตำแหน่ง จำนวน 200 อัตรา ดังนี้

1.นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

2.เภสัชกร 6 อัตรา

เงินเดือน 16,920 บาท (5ปี)

เงินเดือน 19,680 บาท (6ปี)

3.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

4.พยาบาล 50 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

5.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

7.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

8.นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

10.เจ้าพนักงานธุรการ 17 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

11.เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

12.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

13.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

14.เจ้าพนักงานเครื่องคอมฯ 2 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

15.นายช่างเทคนิค 6 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

16.พนักงานบัตรรายงานโรค 3 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

17.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

18.พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

19.พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

20.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

21.พนักงานแปล 8 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

22.พนักงานบริการ 52 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

23.พนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัคร ดังนี้

 ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 6 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.rajavithi.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563