Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 5 ตำแหน่ง จำนวน 37 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-เงินเดือน 15,000 บาท

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 9,400 บาท และเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 อัตรา

-วุฒิ ม.6

-เงินเดือน 8,690 บาท และเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 9,400 บาท และเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

5.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา

-วุฒิ ม.3 และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

-เงินเดือน 9,400 บาท และเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัคร มีดังนี้

 ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็ปไซต์ http://apps.dlt.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563