Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 7 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 24,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ(ป.โท) 1 อัตรา

เงินเดือน 24,000 บาท

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

6.ตำแหน่ง นิติกรระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

7.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 24,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 20 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://ku.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563