Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 8 ตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 อัตรา

วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 13,800 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 2 อัตรา

วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

6. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 4 อัตรา

วุฒิ ม. 3หรือเทียบเท่า

เงินเดือน 10,430 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

 ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็ปไซต์ http://www.dop.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563