Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 5 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (จ.พิษณุโลก)

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (จ.สกลนคร)

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

3.ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม(จ.สตูล) 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

7.ตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา

วุฒิ ม.3

เงินเดือน 10,430 บาท

8.ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา

 วุฒิ ม.3

เงินเดือน 10,430 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็ปไซต์ www.dsdw.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

รับสมัครวันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563