Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 12 ตำแหน่ง จำนวน 45 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา

เงินเดือน 12,240 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศหญิง) 21 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท (วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3/ม.6)

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง(เพศหญิง) 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

12.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท (วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 5 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ http://www.childrenhospital.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

รับสมัครวันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563