Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ : รับสมัคร 13 ตำแหน่ง จำนวน 30 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

3. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

4. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

6. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

9. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

10. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา

เงินเดือน 11,510 บาท

12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา  อ.เมือง จ.นนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0-25287800

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา หรือทางเว็ปไซต์ http://www.srithanya.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563