Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 12 ตำแหน่ง จำนวน 26 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา

เงินเดือน 20,540 บาท

2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

3 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

4 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

5 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

9 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

10 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

11 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

12 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 5 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5  – 9 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.rajavithi.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563