Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 13 ตำแหน่ง จำนวน 63 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

2. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา

เงินเดือน 12,240 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเป็นเวรผลัด) 5 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

7. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

10. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

เงินเดือน 8,300 บาท (ปวช.)

11. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

12. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3/ม.6)

เงินเดือน 8,300 บาท (ปวช.)

13. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.childrenhospital.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563