Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์  ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2281-3095

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 19 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ https://www.cpd.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563