Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้างคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 11 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา ดังนี้

ถาม : เงินเดือนและสวัสดิการที่จะได้รับมีอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : เงินเดือนและสวัสดิการ มีดังนี้

1. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

2. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

3. เงินค่าเล่าเรียนบุตร

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย

6. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 27 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ“ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ”

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563