Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ชั้น 4 โทร.02-2653-4444 ต่อ 2251

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ชั้น 4 โทร.02-2653-4444 ต่อ 2251 หรือทางเว็ปไซต์ http://planning.dld.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการและเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2563