Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานฯ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 95 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 15000 บาท

2. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-เงินเดือน 15000 บาท

3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 14 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-เงินเดือน 15000 บาท

4. ตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการความรู้ 6 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 15000 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 19 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 15000 บาท

6. ตำแหน่ง นิติกร 14 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์

-เงินเดือน 15000 บาท

7. ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 21 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 15000 บาท

8. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ

-เงินเดือน 15000 บาท

9. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 9 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

-เงินเดือน 15000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง มีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบมีดังนี้ (คลิก…ที่นี่)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ https://villagefund.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 23 - 31 มกราคม 2563