Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 16 ตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,460 บาท

2. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,330 บาท

5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,330 บาท

6. ตำแหน่ง พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา

เงินเดือน 12,240 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

12. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

13. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

14. ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

15. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ห้องผ่าตัด) 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

16. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ) 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯและทางเว็ปไซต์ http://www.nopparat.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563