Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

กรมการขนส่งทางบก ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 2 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสม

เงินเดือน 12,080 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 อัตรา

วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 10,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๓๑๐๗

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็ปไซต์https://www.dlt.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2563