Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการเงินและการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการศึกษา วิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

เงินเดือน 15,810 บาท หรือ

วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขา

เงินเดือน 13,950 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขา

เงินเดือน 13,950 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน 15,810 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขา

เงินเดือน 13,910 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : ตำแหน่งที่ 1 – 2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่ 3 – 4 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ตำแหน่งที่ 1 – 2 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1850

ตำแหน่งที่ 3 – 4 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 22639 600-99 ต่อ 1813

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่ 1 – 2 อ่านเพิ่ม คลิก..ที่นี่

ตำแหน่งที่ 3 อ่านเพิ่มเติม คลิก..ที่นี่

ตำแหน่งที่ 4 อ่านเพิ่มเติม คลิก..ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม ทุกตำแหน่ง คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 27 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563