Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 20,000 บาท

2. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านนิติกร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

-เงินเดือน 20,000 บาท

3. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 2 อัตรา

-วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 12,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครวันที่ 17 – 30 กันยายน 2562, ตำแหน่งที่ 2 – 3 รับสมัครวันที่ 17 – 23 กันยายน 2562, ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครวันที่ 18 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2202 9070

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุษย์(สถานที่รับสมัคร)

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563