Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 8 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา

เงินเดือน 20,540 บาท

2.ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) 2 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ป.โท ) 1 อัตรา

เงินเดือน 20,050 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ป.ตรี ) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5.ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

เงินเดือน 12,090 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น3 สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-248-8900

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.rajanukul.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563