Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา

เงินเดือน 13,8000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ https://dtam.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563