Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,300 บาท

2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

-เงินเดือน 20,460 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-เงินเดือน 15,960 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 8,300 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 8,300 บาท

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 7,590 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร 02-548-1000 

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.nopparat.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563