Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรชั่วคราว

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็นบุคลากรชั่วคราว

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา

-เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี

-วุฒิ ม.6 / ปวช.

-เงินเดือน 14,097 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2263 9600-99 ต่อ1813

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563