Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

สำนักบริหารงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ : อัตราเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ดังนี้

วุฒิ ปวช. 12,150 บาท

วุฒิ ปวส. 13,285 บาท

วุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท  

รับสมัคร 26 ตำแหน่ง จำนวน 27 อัตรา ดังนี้

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1. พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

4. พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

7. พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา

8. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา

9. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา

10. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่คำปอง – แม่สาย จำนวน 1 อัตรา

11. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา

12. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา

13. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา

14. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา

15. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา

16. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา

17. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา

18. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

19. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

20. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

21. พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา

22. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

23. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยา – คันธุลี จำนวน 1 อัตรา

24. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา

25. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา

26. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ www.fio.co.th

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563