Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 2 ตำแหน่ง  จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง มีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบมีดังนี้ (คลิก…ที่นี่)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 1 -23 มิถุนายน 2563