Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 15 ตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

8. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3/ม.6)

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

10. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

11. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานพัสดุและบำรุง) 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

13. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

14. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) 2 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ป.4 – ม.6)

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

15. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ป.4 – ม.6)

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 10,200 บาท (วุฒิ ปวส.)

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดรู สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.02 – 2026800 ต่อ 1518

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.nci.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 27 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563