Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 19 ตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

-เงินเดือน 18,000 บาท

2 ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ 1 อัตรา (เชียงใหม่)

-วุฒิ ปวช. สาขาวิชาเกษตรกรรม

-เงินเดือน 11,280 บาท

3 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา (นนทบุรี) 

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

6 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

7 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

8 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการเงินและบัญชี

-เงินเดือน 13,800 บาท

10 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ 1 อัตรา (สมุทรปราการ)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

12 ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ 1 อัตรา (สมุทรปราการ)

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

13 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ฉะเชิงเทรา)

-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

14 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา (ฉะเชิงเทรา)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

15 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา (ปทุมธานี)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

16 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา (ปทุมธานี)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

17 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ 1 อัตรา (ขอนแก่น)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

18 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา (นนทบุรี)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

19 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา (สมุทรปราการ)

-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

-เงินเดือน 10,430 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (คลิก อ่านเพิ่มเติม)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.dep.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563