Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 3 ตำแหน่ง จำนวน 26 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 16 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกร 9 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ทางเว็ปไซต์https://opm.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563