Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจซึง่ได้ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่ากว่า 6 หน่วยกิจ

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.childrenhospital.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2563