Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง  จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. หรือกรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้สอบผ่านภาค ก.ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งจะจัดให้สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป (ไม่ผ่านภาค ก. ก็สมัครสอบได้)

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์https://dede.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563