Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6,400 อัตรา

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : เพศ อายุ ส่วนสูง จำกัดไหมค่ะ ?

ตอบ : รับสมัครเพศชาย อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 27 ปี

มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ ทางเว็ปไซต์ www.policeadmission.org โดยจะสอบข้อเขียน วันที่ 10 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563