Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

-สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้

เงินเดือน 17,200 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087      

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 1 -23 มิถุนายน 2563