Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ / เตรียมสอบ : กรมสรรพากร

เตรียมสอบ : กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่)

คำถามน่ารู้ก่อนการเตรียมสอบ

ถาม : วิธีในการสอบแต่ละตำแหน่ง มีวิธีการอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีในการสอบมี 2 วิธี ได้แก่

1.สอบข้อเขียน(แบบปรนัย) 100 คะแนน

2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

โดยผู้สมัครสอบต้องทำคะแนนให้สอบผ่านการสอบข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธิไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป (งานคนพิการจะสอบสัมภาษณ์เพียงวิธีเดียว)

ถาม : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนแต่ละตำแหน่งมีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน(แบบปรนัย) แต่ละตำแหน่งมีดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)

2.ตำแหน่ง พนักงานภาษีอากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)

3.ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)

ถาม : การสอบสัมภาษณ์ มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ ?

ตอบ : สอบสัมภาษณ์มีวิธีในการพิจารณา ดังนี้

ถาม : เกณฑ์ในการตัดสิน มีวิธีการตัดสินอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ https://tax.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

เตรียมสอบ : กรมการศาสนา

รับสมัครวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562