Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ : รับสมัคร 7 ตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางภาษาอังกฤษ

-เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์

-เงินเดือน 18,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  3 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

-เงินเดือน 18,000 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  9 อัตตา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

5.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือกฎหมาย 

-เงินเดือน 18,000 บาท

 6.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา  ประชาสัมพันธ์

-เงินเดือน 18,000 บาท

7.ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน 2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือวิศวะเครื่องกล  

-เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะสอบข้อเขียนวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563