Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 118 อัตรา

-รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต(สมัครออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2562

-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

-สอบข้อเขียนวันที่ 1 ก.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก..ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563