Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียดการเปิดรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 30 ก.ค. – 22 ส.ค. 62

ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการวันที่ 22 ก.ค. 62

ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

กลุ่มที่ 2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร/สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 62

รอประกาศอย่างเป็นทางการ

ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563