Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 111 ตำแหน่ง จำนวน 184 อัตรา แบ่งเป็นพนักงาน 41 อัตรา และลูกจ้างประจำ 143 อัตรา ดังนี้

-พนักงาน 41 อัตรา ได้แก่

ตำแหน่งที่ 1

วุฒิ ป.โท จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 25,540 บาท (วุฒิป.โท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 6 ปี)

เงินเดือน 24,000 บาท (วุฒิป.โท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 5 ปี)

เงินเดือน 21,250 บาท (วุฒิป.โท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 4 ปี)

ตำแหน่งที่ 2 – 11

วุฒิ ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

ตำแหน่งที่ 12 – 22

วุฒิ ปวส. จำนวน 13 อัตรา

เงินเดือน 13,410 บาท

ตำแหน่งที่ 23 – 35

วุฒิ ปวช. จำนวน 17 อัตรา

เงินเดือน11,350 บาท

-ลูกจ้างประจำ 143 อัตรา ได้แก่

ตำแหน่งที่ 36

วุฒิ ป.เอก หรือ ป.โท จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 37,500 บาท ( วุฒิ ป.เอก )

เงินเดือน 25,540 บาท (วุฒิป.โท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 6 ปี)

เงินเดือน 24,000 บาท (วุฒิป.โท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 5 ปี)

เงินเดือน 21,250 บาท (วุฒิป.โท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 4 ปี)

ตำแหน่งที่ 37 – 39

วุฒิ ป.ตรี จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

ตำแหน่งที่ 40 – 53

วุฒิ ปวส. จำนวน 16 อัตรา

เงินเดือน 13,410 บาท

ตำแหน่งที่ 54 – 67

วุฒิ ปวช. จำนวน 26 อัตรา

สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ

เงินเดือน 11,350 บาท

ตำแหน่งที่ 68 – 70

วุฒิ ปวช. จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 11,350 บาท

ตำแหน่งที่ 71 – 84

วุฒิ ม.6 (สายวิทย์) จำนวน 20 อัตรา

เงินเดือน(สายวิทย์) 10,740 บาท

ตำแหน่ง 85 – 91

วุฒิ ม.6 จำนวน 16 อัตรา

เงินเดือน 10,150 บาท

ตำแหน่งที่ 92 – 111

วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 56 อัตรา

เงินเดือน 10,150 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น(สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรมและทางเว็ปไซต์ http://www.gpo.or.th สอบข้อเขียนวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563