Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 14 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 23,630 บาท

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

7. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

8. ตำแหน่ง นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

9. ตำแหน่ง นักสุขศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 20,250 บาท

10. ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา

เงินเดือน 10,920 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1- 9 สิงหาคม 2562

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ /ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://www.hospital.tu.ac.th/e-Recruitment/job.php สอบถามโทร. 0-2926-9368-69

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ตำแหน่งที่ 7 – 10 จะประกาศวันที่ 16 ) ณ บอร์ดงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน เลือกหัวข้อ ประกาศ และเลือกหัวข้อ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563