Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 28 ตำแหน่ง จำนวน 788 อัตรา แบ่งดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 19 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

3. เจ้าหน้าที่การเกษตร 14 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

5. เจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

7. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

8. ช่างไม้ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

10. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

11. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

12. นายช่างโยธา 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

13. นายช่างสํารวจ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

14. ช่างสํารวจ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

15. นักวิชาการป่าไม้ 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

16. นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

18. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

20. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

21. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

22. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

23. นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

25. วิศวกรโยธา 4 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

26. สถาปนิก 1 อัตรา

เงินเดือน 20,540 บาท

27. สัตวแพทย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 23,430 บาท

28. พนักงานพิทักษ์ป่า 681 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563