Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ

เตรียมสอบราชการ

การเตรียมสอบราชการ

1. ก่อนอื่นผู้สมัครสอบต้องรู้ถึง หลักสูตรวิธีการและขอบเขตวิชา ที่ใช้ในการสอบ เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้อง

2. เราควรศึกษาว่าในแต่ละวิชาที่ใช้สอบนั้นเรามีความรู้ความถนัดมากน้อยเพียงใด เพื่อที่เราจะได้วางแผนในการเตรียมตัวสอบได้อย่างถูกวิธี เช่น การอ่านหนังสือ การฝึกทำแนวข้อสอบ ลงติวคอร์สต่างๆ เป็นต้น

การเตรียมสอบจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่าเราจะสอบผ่านเข้าไปทำงานในหน่วยงานนั่นๆหรือไม่

3. เมื่อถึงวันสอบผู้สมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเพื่อจะได้ทำการเตรียมตัว และในการเข้าสอบผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบในการสอบอย่างเคร่งครัด                                                       

“ ฉันอยากรับราชการ เพราะฉันจะได้รับใช้ประชาชน ”