Breaking News
Home / Tag Archives: งานด้านภาษา

Tag Archives: งานด้านภาษา

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

รับสมัครวันที่ 17 – 30 กันยายน 2562

Read More »

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเเล้ว เข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562

Read More »