Breaking News
Home / Tag Archives: งานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

Tag Archives: งานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

รับสมัครวันที่ 17 – 30 กันยายน 2562

Read More »